บริษัท เอเซีย พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด

        มีการให้บริการในด้านออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ การให้คำปรึกษาออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพร้อมบำรุงรักษารายปี และบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ยังรับออกแบบและติดตั้งระบบรางจ่ายไฟ ระบบป้องกันไฟไหม้ ระบบปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม และห้างสรรพสินค้า

        โดยบริษัทของเรานั้นได้รวบรวมทีมงานวิศวกรและเหล่าทีมงานติดตั้งมืออาชีพ เพื่อสร้างสรรค์งานคุณภาพให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ โดยเราให้ความสำคัญในเรื่องของงานบริการ โดยทีมงานเราทุกๆ คนมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะส่งมอบงานให้กับคุณลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจ ความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"หัวใจหลักของการทำงาน คือ การบริการที่มาจากหัวใจ"

        บริษัทของเรานั้นเชื่อมั่นเสมอว่าการบริการที่มาจากหัวใจจะทำให้ท่านได้รับความประทับใจที่สุด โดยเราได้รวบรวมทีมงานวิศวกรและเหล่าทีมงานติดตั้งมืออาชีพมาไว้ในองค์กรณ์เพื่อให้สร้างสรรงานคุณภาพให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการโดยเราให้ความสำคัญในเรื่องของงานบริการ โดยมุ่งเน้นให้บุคลกรมีหัวใจของการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด เรามีความพยายามอย่างยิ่งที่จะส่งมอบงานให้กับลูกค้าทุกๆท่านทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนเพื่อความพึงพอใจของท่านโดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมงานที่มีคุณภาพและการมีใจรักในการบริการรวมไปถึงข้อเสนอของเราจะสามารถจะตอบสนองความต้องการของคุณและรอคอยที่จะได้ให้บริการคุณ

 

ผู้ให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ อย่างครบวงจร ในเขตภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพและปริมณฑล

 - จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
 - ออกแบบระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
 - ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่้ำ
 - ติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ ระบบป้องกันไฟไหม้
 - รับติดตั้งกรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
 - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รับซ่อมและเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
 - บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
 - ให้เช่าและซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ราคาไม่แพง
 - บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจไฟฟ้าประจำปี ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า
 - บริการบำรุงสถานีไฟฟ้า Substation Preventive Maintenance

บริการของเรา

  - รับออกแบบ ให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ (MV and LV)
  - รับออกแบบ ให้คำปรึกษา ติดตั้งชุดควบคุมหลัก (MDB) (Main Distribution Board) และชุดควบคุมการทำงาน (Control Board)
  - จำหน่ายพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Installation) และงานขยายเขตแรงสูง
  - ซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า (Preventive Maintenance)
  - ออกแบบประมาณราคา, คำนวณ และขออนุญาต (Design-Estimate-Approve)
  - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน (Renovated Electrical System)
  - ออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าอาคาร รับติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบอัตโนมัติ และ Manual
  - ออกแบบและติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อัตโนมัติ (Fire Alarm)


ลูกค้าของเรา